| +34 959 501 774 / +34 638 081 415 | eMail info@molinorioalajar.com

Vogels kijken met gids in Natuurpark Sierra de Aracena

Vogels kijken met gids
in Natuurpark Sierra de Aracena

Het nationaal park Sierra de Aracena is het op een na grootste beschermde gebied in Andalucía. Op minder dan een uur rijden van Sevilla is het gebied opmerkelijk onaangetast gebleven. Het biedt dan ook een geweldige mogelijkheid om de fascinerende flora en fauna te bekijken.

Er zijn meer dan 130 vogelsoorten te zien. Omdat het klimaat relatief gunstig is, kun je het hele jaar vogels kijken. In de lente zingen nachtegalen dag en nacht langs de Ribera.

Het gefluit van de wielewaal is vanaf maart te horen in de boomgaarden, de koekoek laat horen dat de lente is aangebroken. In de winter zie je enorm veel rode wouwen. Tegen eind december verschijnen de steenarend, de raaf en de havik.

Behalve voor een verscheidenheid aan zangvogels en trekvogels in de winter, is het park van groot belang als broedterrein voor de vale gier en de zwarte ooievaar. Beide soorten zijn met enige voorzichtigheid waar te nemen.

We hebben een serie wandelingen/routes opgesteld, zowel voor de beginnende als de gevorderde vogelaar. Ze bieden een uitgelezen kans om vele soorten in hun habitat te observeren.

Uw gids is een vooraanstaande internationaal bekende ornitholoog (Engels sprekend) met veel expertise in de Sierra de Aracena.
Op verzoek passen we de routes aan, om speciale soorten als de trapgans, de zandhoen en de zwarte schouderwouw te kunnen spotten.

Ook bestaat de gelegenheid om wilde bloemen, vlinders en dieren te observeren.

Daarnaast is het mogelijk een bezoek te brengen aan het vogelreservaat Coto de Doñana.

WANDELING 1. LANGS DE ALAJAR RIVIER

Deze plezierige wandeling langs de rivier maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan typische vogels uit het Natuurpark te bekijken.

Gehele jaar

Merel
Blauwe Reiger
Hop
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Zwartkop
Tjiftjaf
Grasmus
Kleine Zwartkop
Boomklever
Boomkruiper
Vlaamse Gaai
Winterkoning
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Kuifmees
Rotszwaluw
Vale Gier
Monniksgier
Appelvink
Koereiger
Veldleeuwerik
Kuifleeuwerik
Thekla leeuwerik
Vink
Grote Gele Kwikstaart
Zwarte Spreeuw
Europese Kanarie
Putter
Groenling
Grote Lijster
Grauwe Gors
Roodborsttapuit
Blauwe Ekster
Houtduif
Bosuil
Turkse Tortel
St. Helenafazantje

Winter

Roodborst
Kievit
Iberische Klapekster
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Rode Wouw
Witgat
Zwarte Roodstaart
Graspieper

Zomers

Zomertortel
Koekoek
Bijeneter
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw
Gierzwaluw
Gekraagde Roodstaart
Zwarte Roodstaart
Tjiftjaf
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Wielewaal
Moorse Nachtzwaluw
Zwarte Wouw
Dwergarend
Korte Arend
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Nachtegaal
Orpheusspotvogel
Tuinfluiter
Oeverloper

WANDELING 2.
RIBERAS

Deze wandeling voert langs de grotere meren en rivieren (Riberas) in het Park.
De volgende vogels kunnen worden waargenomen:

Gehele jaar

Dodaars
Fuut
Meerkoet
Wilde Eend
Blauwe Reiger
Kleine Zilverreiger
IJsvogel
Cetti’s Zanger
Kleine Zwartkop
Rode Wouw
Torenvalk
Raaf
Hop
Blauwe Ekster
Roodborsttapuit
Waterhoen
Aalscholver
Ooievaar
Koereiger
Grote Gele Kwikstaart
Zwartkop
Buizerd
Vale Gier
Sperwer
Boomklever

Winter

Visarend
Kievit
Watersnip
Tjiftjaf
Witgatje
Witte Kwikstaart

Zomer

Zwarte Ooievaar
Dwergarend
Moorse Nachtzwaluw
Oeverloper
Zwarte Wouw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

WANDELING 3. DE HEUVELS EN BERGEN VAN DE SIERRA

Op deze wandeling in de hoger gelegen gebieden gaat u op zoek naar roofvogels en andere vogels.

Gehele jaar

Vale Gier
Monniksgier
Buizerd
Sperwer
Steenarend
Blauwe Rotslijster
Vink
Thekla-leeuwerik
Kuifleeuwerik
Grauwe Gors
Grote Gele Kwikstaart
Provençaalse grasmus
Torenvalk
Havik
Raaf
Zwarte Roodstaart
Oeverloper

Winter

Rode Wouw
Zanglijster
Blauwe Kiekendief

Zomer

Dwergarend
Zwarte Wouw
Moorse Nachtzwaluw
Blonde Tapuit
Slangenarend
Kleine Torenvalk
Bijeneter

Opmerkingen

  • De excursies zijn voor minimaal 2 en maximaal 6 personen.
  • De excursies vinden in principe plaats op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 9.00 in de ochtend tot ongeveer 16.00 in de middag. In overleg kan eventueel ook gekozen worden voor andere dagen en tijden.
  • De eerste dag worden de vogelaars aan de gids voorgesteld in de gemeenschappelijke ruimte, waarna de excursie langs de Rivier van Alajar begint. De gids komt ook de overige dagen naar Molino Rio Alajar en regelt het vervoer naar het vertrekpunt van de wandeling. Aan het eind van de middag brengt hij de gasten weer naar de Molino terug.
  • Er bestaat de mogelijkheid om in overleg met de gids extra wandelingen te maken, zoals een nachtelijke wandeling en een tocht naar het Nationale Natuurpark Coto de Doñana.
  • De kosten per dag bedragen 50 euro per persoon, en dienen aan de gids te worden voldaan.